Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

24-05-2023

"Rozbudowa drogi gminnej w Sianowie - ul. Słowackiego".

"Rozbudowa drogi gminnej w Sianowie - ul. Słowackiego".

Dnia 23 maja 2023 roku, w delegaturze Urzędu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Sianowie - ul. Słowackiego". Dzięki środkom pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, wspomniany odcinek o długości ok. 800 m, zyska m.in. nową nawierzchnię oraz 170 nowych miejsc postojowych. Ponadto duża część inwestycji będzie skupiała się na zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym – przebudowie zostaną poddane chodniki w ciągu drogi, powstanie zatoka autobusowa, ciąg pieszo-rowerowy,  który zapewni rowerzystom bezpieczny dojazd do cmentarza i powstałego osiedla w ramach programu "Mieszkania dla rozwoju", a także, jako element uspokojenia ruchu powstanie skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 3 866 000 zł, z czego znaczną część, aż 2 247 403,16 zł stanowić będą środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Sianów.

Podpisanie umowy na dofinansowanie tej inwestycji jest istotnym krokiem naprzód dla naszej społeczności. Rozbudowa ul. Słowackiego, to nie tylko poprawa infrastruktury komunikacyjnej, ale również stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców i przyczynienie się do dalszego, zrównoważonego rozwoju Gminy Sianów.

Prace rozpoczną się lada moment, natomiast planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec 2023 roku. Po zakończeniu inwestycji, mieszkańcy Sianowa będą mogli cieszyć się zmodernizowaną i bezpieczną drogą, która znacznie poprawi komfort i jakość życia w gminie.

Info: Gmina Sianów