Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

18-10-2021

Ruszyły konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ruszyły konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zarządził konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące „Programu współpracy Gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Program współpracy jest strategicznym dokumentem dotyczącym współpracy Gminy Sianów
z organizacjami pozarządowymi. Wyznacza kierunek współpracy zwłaszcza w zakresie realizowania celów związanych z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego poprzez pracę dla organizacji pozarządowych.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu gminy do zapoznania się z treścią projektu programu oraz wypełnienia imiennej ankiety (dokumenty udostępnione na stronie www oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM) i w ten sposób do włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu.

Wypełnione formularze należy składać w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, pokój nr 7, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów lub elektroniczną na adres e-mail: dmarcinkowski@sianow.pl.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w publicznym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 21 października br.  o godzinie 12:00 w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Sianowie, przy ul. Armii Polskiej 23.

Oczekujemy na Państwa opinie, wnioski i uwagi! Konsultacje społeczne potrwają od 18 do 29 października 2021 r.

W załączniku Zarządzenie, projekt dokumentu oraz ankieta.