Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

25-09-2020

Seniorzy na krajoznawczym szlaku

W okresie wakacyjnym seniorzy, którzy uczestniczą w programach finansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014 – 2020, uczestniczyli w 7 wycieczkach krajoznawczych. Możliwość taką dały Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, które z sukcesem realizują programy aktywizacji społecznej osób starszych.

Programy „Bo jak nie my to kto?” oraz „Centrum Aktywności Senioralnej” znalazły się w tym roku na krótkiej liście przedsięwzięć dofinansowanych ze środków ASOS 2014 – 2020. Jednym z założeń projektów była integracja mieszkańców w wieku 60+ poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we współpracy ze swoimi beneficjentami zorganizowało wycieczki Juchowo - Borne Sulinowo, Kazimierz Dolny oraz Gorzów – Świebodzin. Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora zaproponowało wycieczki na Hel, Pojezierze Drawskie, Mazury i Kaszuby.

Projekty realizowane przez oba stowarzyszenia potrwają do końca 2020 r. Przez seniorami oprócz cotygodniowych zajęć czekają liczne wyjścia do teatru, filharmonii oraz kina. Uczestnicy projektów będą także organizatorami kampanii społecznych zakładających m.in. promowanie wartości patriotycznych czy ochronę zwierząt.