Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
13-04-2018

Seniorzy na wykładzie o czasach nowożytnych w gminie Sianów.

Sianowska Akademia Seniora po raz kolejny miała okazję wziąć udział w spotkaniu wykładowym poświęconym historii Sianowa pod hasłem „Sianów i jej mieszkańcy na przestrzeni 675 lat”. Przed wykładem członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium dla Zarządu Akademii za działalność w 2017 r.

Spotkanie wykładowe było kolejnym elementem programu „Akademia Seniora 60+” wdrażanym przez Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2014 – 2020. Zaprezentowany wykład dotyczył tematyki Sianowa w czasach nowożytnych, który przyciągnął ponad 100 osób.

Przed wykładem Akademicy spotkali się aby podsumować rok 2017, w którym na swoją działalność wydali blisko 177,5 tys. zł. Tak dobry wynik finansowy spowodowany był dotacją z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 167 tys. zł oraz składkami i darowiznami od osób fizycznych. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Barbara Pyczek (prezes), Krystyna Labuda (zastępca prezesa), Regina Siłakowska (zastępca prezesa), Bożena Horbacz – Kolisz (sekretarz), Maria Kowalewska – Rojek (skarbnik) oraz Irena Lehner i Stanisław Kuźma (członkowie zarządu), otrzymał absolutorium i mandat do prowadzenia działalności na kolejny rok.

Warto zaznaczyć, iż Sianowska Akademia Seniora na bieżącą działalność pozyskała już 217 450 zł, z czego 184 050 ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 33 400 zł ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Środki wykorzystywane będą na organizację cotygodniowych zajęć ćwiczeniowych dla 18 grup 10-15 osobowych, spotkania wykładowych,  wyjścia do kina, teatru, filharmonii czy na wycieczki krajoznawcze.

Tekst - Tomasz Tesmer

Foto - Waldemar Kosowski