Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

03-10-2022

Sianów – Ambasadorem Cittaslow w zachodniopomorskim.

 Sianów – Ambasadorem Cittaslow w zachodniopomorskim

W dniach 29.09.2022 r. - 1.10.2022 r. w Sianowie, odbyły się obchody z okazji 15-lecia powstania Polskiej Krajowej  Sieci Cittaslow i miast przynależących do Sieci Cittaslow International. Sianów od 2017 roku, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Sianów do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, jest członkiem Międzynarodowej Sieci i w tym roku miał zaszczyt gościć przedstawicieli Stowarzyszenia na sianowskiej ziemi.

 Dnia 30.09.2022 r. zorganizowano konferencję samorządową poświęconą idei Cittasow w rozwoju małych miast polskich poprzez rewitalizację społeczno-gospodarczą miast z udziałem środków z RPO 2014-2020. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego  p. Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu  i województwa zachodniopomorskiego p. Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek, Wiceprezydent Cittaslow International, Krajowy Koordynator Sieci – p. Jacek Kostka oraz włodarze i samorządowcy z Warmii Mazur i Pomorza Zachodniego. Celem Konferencji była prezentacja zintegrowanych praktyk rewitalizacji miast Cittaslow w regionie Warmii i Mazur, które stanowią wzór dobrej praktyki współpracy w zakresie ponadlokalnej rewitalizacji dla samorządów. Idea Cittaslow  stanowi markę jakości mniejszych samorządów w Polsce i na świecie.  Miasta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważonego rozwoju i świadomej polityki miejskiej, zapewniającej równowagę między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i poprawą jakości życia mieszkańców. Mamy nadzieję, iż idea Cittaslow zainspirowała innych zachodniopomorskich włodarzy i w 2023 roku Sieć Cittaslow  International powiększy się o nowych członków z naszego województwa.

Ponadto, wizytację delegacji Cittaslow uświetnił autorski wieczór ze znanym i cenionym autorem publikacji, historykiem i dziennikarzem telewizyjnym Marcinem Mellerem, spotkanie z Nadleśniczym Tadeuszem Lewandowskim ogrodzie botanicznym Arboretum w Karnieszewicach oraz sobotni, magiczny koncert Varius Manx z wokalistka Kasią Stankiewicz, zorganizowany w Hali Sportowej SP2 w Sianowie.

Tekst: Gmina Sianów

Foto: Waldemar Kosowski