Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

21-09-2022

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach rządowego programu „Opieka 75+” - edycja 2022

„Opieka 75+”

Gmina Sianów uzyskała dofinansowanie na realizację programu rządowego „Opieka 75+ - edycja 2022”. Celem programu jest poprawa dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, w celu umożliwienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osoby wymagającej pomocy, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Od października br. istnieje możliwość uzyskania wparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.

Więcej informacji o dostępie do specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie wkrótce opublikowanych na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

 

Tekst: zespół MGOPS