Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
02-02-2018

Spotkanie Sieci Cittaslow

Początek roku,  to czas planów i programowania  wspólnych wydarzeń w 2018 roku, łączących Miasta i Miasteczka przynależące do Sieci Miast Cittaslow w Polsce.   Gmina Sianów, dzięki przebytej w 2017r certyfikacji, stała się jej  pełnoprawnym członkiem. W ubiegłą środę Burmistrz Maciej Berlicki wraz z pełnomocnikiem ds. Cittaslow uczestniczyli w  obradach ogólnopolskiego  Zebrania  Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow w Mierkach k/Olsztynka.  Głosowano m.in. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji budżetu Sieci w 2017r, przyjęciem  planu finansowego na 2018r oraz obradowano nad tematyką i kalendarium wydarzeń Sieci w najbliższych miesiącach. Włodarze 28 samorządów polskich  podkreślali wagę rozwoju Sieci Cittaslow, jej potencjał społeczno-kulturalny, dziedzictwo oraz  wyzwania i problemy stojące przez małymi miastami w kraju.  Spotkanie było okazją do dyskusji nt. strategicznych działań rozwojowych Sieci, współpracy partnerskiej między miastami, wymiany dobrych praktyk w rewitalizacji i planów finansowania w nowej perspektywie programowej.

Foto: Karol Kijowski, Urząd Miejski w Olsztynku.