Unia Europejska

Odpady komunalne

06-11-2018

Szkolenie dla NGO – 17.11.2017

Już za kilka dni, w sobotę  17.11.2018r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska zaprasza przedstawicieli NGOs  z terenu  gminy Sianów na szkolenie z tematyki Zarządzania projektami.
W programie  szkolenia zaplanowano aspekty tj.:

1)  podpisanie umowy z grantodawcą (jako etap projektowy!)
2)  skuteczne zarządzanie w oparciu o:
*obowiązki  i odpowiedzialność wynikające z tytułu podpisania umowy  o realizację projektu,
* kontakty z grantodawcami, dokonywanie zmian w projektach (harmonogram, budżet, rezultaty),
* rola zespołu i rola lidera w zespole projektowym,
* komunikacja  i przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu,
* promocja projektu  - jako obowiązek informacyjny umowy z grantodawcą,
* sprawozdawczość i rozliczenie działań projektu.
3) Dodatkowo, porozmawiamy o własnych doświadczeniach i praktykach wynikających z realizacji przedsięwzięć, o kamieniach milowych  w zarządzaniu i sposobach rozwiązywania konfliktów.
Będzie bardzo edukacyjnie i twórczo.  ZAPRASZAMY!
Szkolenie rozpoczynamy  o 10.00h (17.XI.2018r), zapewniamy słodki poczęstunek, lunch i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmowane są u p. Agaty Szewczyk,  pod nr tel. 602 126 916 lub e-mailowo: rozwoj@sianow.pl
Zaznaczamy, iż liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
 Zapraszamy!