Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
06-09-2018

Szkolenie dla NGO

Gmina Sianów i Fundacja ROEFS – partnerzy projektu "Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w powiecie koszalińskim" zapraszają przedstawicieli, członków i wolontariuszy  organizacji pozarządowych, klubów sportowych, OSP i organizacji kościelnych  na drugie spotkanie robocze poświęcone analizie istniejących dokumentów, regulujących współpracę  organizacji pozarządowych z samorządem.   Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2018r o godz. 16.00  w sali sesyjnej UGiM w Sianowie. Liczymy na waszą aktywność zapraszamy do udziału!

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z unikatową ofertą szkoleniową!  Rekrutacja już trwa, wszystkie szkolenia są nieodpłatne, a tematyka bardzo branżowa i potrzebna do rozwoju każdej organizacji.
Szczegóły oferty dostępne pod linkiem: http://fundacja-roefs.pl/zapraszamy-czlonkow-i-wolontariuszy-organizacji-pozarzadowych-na-intensywny-cykl-szkoleniowy/#more-586
lub w Referacie Rozwoju  UGiM w Sianowie (pok.nr 7, tel: 94 346 95 13).

 Czekamy na wasze zgłoszenia i do zobaczenia J

Do pobrania: formularz na szkolenia