Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

03-02-2020

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH...

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SIANÓW na rok szkolny 2020/2021.

1) 17.02 – 28.02.2020 składanie deklaracji o kontynuacji,
2) do 04.03.2020 – publikacja informacji o liczbie wolnych miejsc,

4) Stosuje się jednolity druk wniosku rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Sianów.

5) Wypełnione wnioski wraz załączonymi dokumentami rodzice składają w terminie od 09.03.2020 r. do 20.03.2020 r. w:

Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie,
ul. Bolesława Chrobrego 4 p. 216 w dniach:
- 09.03.2020 r. do 17.03.2020 r. w godz. 7.00 do 15.00
- 18.03.2020 r. do 20.03.2020 r. w godz. 7.00 do 17.00
lub
w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – w godz. 7.30 do 15.30

http://oswiata.sianow.bipstrona.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/409077/rekrutacja_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_na_rok_szkoł