Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

28-11-2014

Terminy wywozu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych odpady zbierane selektywnie (plastik, szkło, papier) od października odbierane są raz w miesiącu. Odpady te ponownie będą odbierane raz na dwa tygodnie od maja do września przyszłego roku. Odpady biodegradowalne obierane są od 15 marca do 15 listopada. Poza tym okresem odpady te należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.: (94) 346 95 39 lub pod adresem poczty elektronicznej: gpee@sianow.pl.

 Tekst: Maciej Domeracki