Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

28-09-2022

Trawa nabór wniosków na świadczenie opieki wytchnieniowej

Trawa nabór wniosków na świadczenie opieki wytchnieniowej

Już kolejny rok Gmina Sianów realizuje rządowy program wspierania osób sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Opieka wytchnieniowa to ważne ogniwo w katalogu usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wsparciem usług opieki wytchnieniowej w 2022 roku zostało już objętych 25 środowisk, w których przebywają osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub zaawansowanego wieku. Wciąż trwa nabór wniosków. Więcej informacji w siedzibie MGOPS: Sianów ul. Słowackiego 3a, tel. 94 30 670 41.


Tekst: zespół MGOPS