Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

21-11-2014

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W ramach projektu systemowego Pomocna dłoń plus współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie w ramach instrumentu aktywizacji  społecznej, beneficjentom stworzono okazję uczestnictwa w  warsztatach z właściwej komunikacji w rodzinie. Omówiono  sposoby porozumiewania się, bariery w porozumiewaniu się, zasady uważnego słuchania, sposoby radzenia sobie w różnych kryzysach i konfliktach. Uczestnicy poznali proste metody budowania poczucia własnej wartości i pobudzania własnej aktywności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji  życiowych.

Tekst: Halina Iwanisik

Foto: Karolina Staniewicz