Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

20-06-2014

Trwa przebudowa dróg gminnych.

Już od kilku lat na terenie Gminy Sianów systematycznie przebudowywane są drogi gminne o nawierzchni gruntowej, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB. Obecnie trwają roboty na ul. Klonowej w Sianowie i „kosmetyczne” prace na drodze w m. Kłos. Nowo przebudowane odcinki dróg zdecydowanie poprawią komunikację i dostęp do zamieszkałych posesji.  W ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację tego przedsięwzięcia, planuje się wykonać również przebudowę nawierzchni drogi  w Mokrem. Wykonawcą robót wybrany w drodze postepowania przetargowego jest  firma DROBET Tadeusz Broś z siedzibą w Sławnie. Umowny termin zakończenia zadania inwestycyjnego  określono na lipiec 2014 r.

 Wioleta Bogdan