Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

25-02-2020

VIII kadencja Rady Sportu w Sianowie.

24 lutego 2020 roku, w sianowskim magistracie uroczyście podziękowano działaczom sportowym ustępującej VII kadencji  Gminnej Rady Sportu i zorganizowano wybory członków do kolejnej kadencji.   Do Rady Sportu na lata 2020-2022  wybrani zostali działacze sportowi oraz reprezentanci organizacji i stowarzyszeń sportowych, na co dzień działający w samorządzie w obszarze sportu i kultury fizycznej.   Skład 10-osobowej nowej Rady to: Andrzej Adamski (przewodniczący), Ryszard Wątroba (zastępca przewodniczącego), Marcin Grzywacz (sekretarz) Waldemar Bartosiewicz , Jędrzej Bielecki, Robert Kowalczyk, Zbigniew Kuszlewicz, Sebastian Kulesza, Krzysztof Gort i Sebastian Wroński. Serdecznie gratulujemy wybranym członkom i życzymy owocnych, konstruktywnych spotkań i wspólnych inicjatyw sportowych w przyszłości.

Przypomnijmy: Rada Sportu to ciało doradczo-opiniodawcze Burmistrza, jego członkowie pełnią te funkcje społecznie, a do ich ustawowych kompetencji należy m.in. opiniowanie strategii rozwoju Gminy Sianów w zakresie kultury fizycznej, projektów budżetu Gminy Sianów, projektów uchwał w części dotyczącej kultury fizycznej,  programów funkcjonowania i rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Sianów, a także wskazywanie kandydatur działaczy sportowych, nominowanych corocznie w dziedzinie sportu do Sianowskich Rybogryfów.