Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

12-12-2014

W Skibnie pomimo chłodu nadal kopią piłkę

W sołectwie Skibno kontynuowany jest projekt Klubu Sportowego Victoria Sianów, który zakłada promocję piłki wśród grupy 24 dzieci w wieku 6-10 lat.
Przedsięwzięcie „Sport to zdrowie”, które finansowane jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowane jest w Skibnie od czerwca bieżącego roku. Zgodnie z jego założeniami dzieci podzielone na dwie 12-osobowe grupy szlifują umiejętności piłkarskie pod okiem trenera oraz zaangażowanych wolontariuszy. Elementem uzupełniającym cotygodniowe zajęcia są wyjazdy na basen oraz miniturnieje, organizowane na terenie gminy Sianów. Zajęcia sportowe, w ramach projektu prowadzone będą wyłącznie do końca roku.