Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

25-05-2022

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Victoria SP2

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Victoria SP2

Zarząd  UKS Victoria SP2 Sianów zgodnie ze Statutem Klubu  zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu. Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu odbędzie się w poniedziałek 13 czerwca 2022 r. godz. 17.00 -  I termin i 17.15. -  II termin. Miejsce obrad: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie ul. Dworcowa 26 A (Świetlica). Ze względu na ważność spraw prosimy o niezawodne przybycie.

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu, powitanie delegatów i zaproszonych gości - Prezes Klubu  Jędrzej Bielecki.
 2. Podziękowanie członkom Zarządu i Rodzicom.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad i ustalenie sposobu głosowania : do Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz zmian w Statucie Klubu ( ew. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków)
 5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Klubu za okres kadencji  -  Prezes Klubu Jędrzej Bielecki.
 6. Sprawozdanie finansowe Klubu  za okres kadencji - Księgowa Dorota Borer
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  Klubu - Przewodnicząca Klaudia Majerczak
 8. Przyjęcie sprawozdań : merytorycznego i finansowego Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 9. Zmiany w Statucie Klubu.
 10. Dyskusja.
 11. Wybór Prezesa i Zarządu Klubu.
 12. Wybór  Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybór Delegata na Walne Zgromadzenie ZZPN Szczecin.
 14. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania Klubu
 15. Sprawy różne Klubu ( min. 25-lecia Klubu ).
 16. Zakończenie obrad.

 

UKS Victoria SP2 Sianów

Prezes Jędrzej  Bielecki