Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

27-01-2015

Wieczorne działania na rzecz bezdomnych

W nocy ze środy na czwartek ( 21-22 stycznia 2015 r. ) Straż  Miejska w  Sianowie po raz kolejny  realizowała  na terenie naszej Gminy działania  nakierowane na udzielenie pomocy  oraz  ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.  Czynności te wykonywane były w ramach ogólnokrajowej  „akcji liczenia osób bezdomnych”. Ostatnie ogólnopolskie badanie tego typu przeprowadzane było na terenie całego kraju w 2013 roku.  W działaniach mających na celu  udzielenie  wsparcia osobom bezdomnym wraz  ze strażnikami miejskimi uczestniczyli pracownicy socjalni  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  oraz funkcjonariusze z Posterunku Policji.  Uwzględniając posiadane rozpoznanie  oraz uzyskiwane na bieżąco od mieszkańców wiadomości - członkowie zespołu  skoncentrowali swoje  czynności  na dokładnym sprawdzeniu rejonów w których przebywają osoby bezdomne, a także w miejscach niemieszkalnych: altankach działkowych, pustostanach, piwnicach i opuszczonych zabudowaniach gospodarczych. Do  lokalizacji  naszych działań została wykorzystana tzw. „mapa miejsc niemieszkalnych” wynikająca z informacji o miejscach pobytu osób bezdomnych ustalanych podczas systematycznego monitorowania tych miejsc w ciągu całego roku . Na szczęście w naszej gminie  nie stwierdziliśmy  przypadków bezdomności  dotyczących dzieci.
Złożoność zjawiska bezdomności i jego  miejscowa specyfika zmusza nie tylko do prowadzenia różnych form wsparcia interwencyjnego dla osób borykających się z  tym problemem, ale przede wszystkim do podejmowania działań na rzecz realnego ograniczania skali bezdomności i różnych metod łagodzenia jej skutków.  Szczególnie  podczas zimy działania służb miejskich mają więc  charakter pomocowy.  Pamiętajmy, że zimowa noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dodatkowym osłabieniu organizmu bezdomnego, może skończyć się tragicznie.  Dlatego też  ponownie zwracamy się  do mieszkańców aby powiadamiali straż miejską,  ośrodek pomocy społecznej  lub policję  o każdej  osobie śpiącej na ogrodach działkowych, zamieszkującej w piwnicy czy w innym miejscu do tego nie przeznaczonym.