Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

13-09-2022

Wizyta studyjna we Włoszech

Wizyta studyjna we Włoszech

W minionym tygodniu, w dniach 7-11 września 2022 roku, we włoskim mieście Asolo, położonym w prowincji Treviso, delegacja, w skład której weszli Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki, Radni, pracownicy Urzędu Gminy, eksperci z Krajowego Komitetu Naukowego Cittaslow, a także liderzy społeczni oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wzięła udział w wizycie studyjnej, w ramach partnerskiej inicjatywy pn. „Co-DE Co-ME COMMON EUROPE” współfinansowanej ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu unijnego Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Wizyta miała na celu poznanie międzynarodowych praktyk współdziałania i wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk współpracy pomiędzy wspólnotami.  Jednym z jej kluczowych punktów, było uroczyste podpisanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów oraz przedstawiciela Gminy Asolo, radnego ds. polityki społecznej – Andree Canila, listu intencyjnego dotyczącego wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy Gminą Sianów oraz Gminą Asolo. Był to zarazem wstęp do debaty na temat wyznaczenia jej kierunków,  na której padło wiele ciekawych propozycji dotykających m. in. kwestii społecznych oraz kulturalnych.  

Ponadto w ramach działania odbyła się konferencja, w formie okrągłego stołu. w której Obok delegacji z Polski, którą reprezentowali: Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, Jacek Kostka – Prezes Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, Agata Gruszecka-Tieśluk – członkini Polskiego Komitetu Naukowego Sieci Miast Cittaslow, udział wzięli przedstawiciele gminy Asolo, jej mieszkańcy
i lokalni liderzy, w tym reprezentanci włoskiego III sektora - Christian Pozzebona - pedagog zaangażowany w działania rozwojowe środowiska wychowawczego; Enrico Forato ze Stowarzyszenia Asolo ReAttiva i Mauro Gazzoli - prezesa Spółdzielni Socjalnej Kirikù. Debata dotycząca sposobów angażowania mieszkańców miasteczek Cittaslow w życie publiczne oraz ich aktywności lokalnej była idealnym sposobem na wymianę doświadczeń w zakresie m. in. partycypacji społecznej. Ponadto zwróciła uwagę na problem, którego doświadczamy również w Polsce, tj. trudności związane z zaangażowaniem i aktywizacją młodych ludzi w działalność społeczną w ramach organizacji pozarządowych.

Wizyta studyjna była też okazją do wymiany kulturowej, poznania włoskich zwyczajów, a także architektury i historii tego kraju. W kwietniu przyszłego roku, w ramach projektu „Co-DE Co-ME COMMON EUROPE”, odbędzie się rewizyta, w trakcie której włoska delegacja będzie gościła na terenie Gminy Sianów. Będzie to kontynuacja działań podjętych na ziemi włoskiej w ramach zapoczątkowanej tam współpracy.

Projekt „Co-DE Co-ME COMMON EUROPE” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
w ramach programu unijnego Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Tekst i foto: Gmina Sianów