Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

02-11-2022

Wystartowała IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Sianowie!

Wystartowała IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Sianowie!

Dziś 2 listopada 2022 r. ruszyła IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Sianowie!

Zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Sianów do aktywności i zgłaszania swoich propozycji zadań do realizacji w 2023 roku.

Obecna edycja startuje w nieco odmienionym kształcie! Wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców, przeanalizowaliśmy trzy poprzednie edycje i uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/373/2022 z dnia 29 września 2022r dokonaliśmy zmian w zasadach głosowania mieszkańców i wyboru projektów zadań do realizacji. Zniesiono dotychczasowe progi wysokości alokacji BO w podziale na projekty sołeckie i miejskie.
Co to oznacza w praktyce?
zasady składania wniosków do BO pozostają bez zmian, natomiast w głosowaniu elektronicznym mieszkańców – wygrają projekty, które uzyskają największą ilość głosów - bez względu na charakter inwestycji miejski czy sołecki!

Zapraszamy do aplikowania!


Przypominamy iż: Wnioskodawcą projektu może być każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów (posiadający zdolność do czynności prawnych), wskazane zadania muszą być realizowane na terenie stanowiącym własność gminy i muszą mieć wyłącznie charakter inwestycyjny. Wnioski mogą dotyczyć np. budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury np. zielonych siłowni, placów zabaw, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, przebudowy dróg gminnych lub zakupu i montażu doświetlenia i innych.Do wniosków obowiązkowo należy załączyć listy poparcia, zawierające podpisy innych mieszkańców (dla miasta Sianów – 7 podpisów, dla sołectw – 8 podpisów).   

Termin składania wniosków upływa 24 listopada 2022r. Alokacja w BO  na 2023 r. to 200 000,00zł, z czego maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 100 000,00zł.


W kolejnym etapie, wszystkie złożone projekty zostaną poddane weryfikacji przez komisję, która dokona oceny pod względem możliwości ich realizacji i ostatecznie skieruje je pod głosowanie samych mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się w okresie od 22.12.2022r do 3.01.2023r  br. Zwycięzców poznamy 4 stycznia nowego roku!

Szczegółowe informacje i formularz wniosku dostępne są na www.sianow.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

 

Zapraszamy do zgłaszania i kontaktu w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pod nr tel. 094 34 69 534 lub e-mailowo aszewczyk@sianow.pl