Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

06-04-2020

WZNOWIENIE REKRUTACJI

Ze względu na konieczność dokończenia procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do żłobka, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sianów podajemy nowe terminy rekrutacji oraz sposoby złożenia dokumentów.

Wnioski złożone w pierwotnym terminie rekrutacji zachowują swoją moc (nie musimy potrzeby niczego zmieniać, jeżeli dostarczono wszystkie dokumenty).

Do czasu zakończenia okresu pandemii spowodowanej koronawirusem wszystkie czynności można wykonać tylko elektronicznie.


Na stronie internetowej Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty zamieszczone są wszystkie potrzebne formularze w trzech wersjach:

- formularze z dopiskiem WORD2007 - można wypełniać w programie Word2007 lub nowszym,

- formularze z dopiskiem ARKUSZ - można wypełniać w każdym dostępnym arkuszu kalkulacyjnym (również typu OPEN)

- druki w wersji PDF do wydruku i wypełnienia ręcznego.

link do ogłoszenia:

http://oswiata.sianow.bipstrona.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci


Jak wypełnić i dostarczyć wniosek z załącznikami:


1. Pobieramy odpowiedni formularz na swój komputer.

2. Wypełniamy w formularzu wszystkie kolorowe pola.

3. Zapisujemy wypełniony formularz, do nazwy druku możemy dopisać imię i nazwisko kandydata.

4. Wypełnione formularze przesyłamy wraz z koniecznymi załącznikami (zaświadczeniami, orzeczeniami, drukami PIT, itp.) pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@sianow.pl

5. W treści e-mail proszę wpisać imię i nazwisko kandydata oraz dopisać "REKRUTACJA- przedszkole" lub "REKRUTACJA- żłobek".

6. Składane dodatkowe załączniki mogą mieć postać pdf, skanów lub zdjęć.

7. Jeżeli z jednego adresu e-mail przysyłamy dokumenty kilku kandydatów, proszę o przysyłanie tych dokumentów w oddzielnych e-mailach.

8. Osoby, które nie mogą złożyć wniosków w postaci elektronicznej, mogą pobrać druki w postaci pdf, wypełnić ręcznie i przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty, ul. Bolesława Chrobrego 4, 76-004 Sianów (terminem złożenia będzie data stempla pocztowego).

- na kopercie proszę dopisać "REKRUTACJA- przedszkole" lub "REKRUTACJA- żłobek"