Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
17-05-2018

Zamieszanie w krainie bajek

Tydzień Bibliotek w Filii w Karnieszewicach zapoczątkowało opowiadanie „Zamieszanie w krainie bajek”, czyli mix bajek połączonych w jedną bajkę. Kolejne spotkania to zabawy z tekstem, zagadki i rebusy literackie. W nawiązaniu do 10 rocznicy śmierci  polskiej działaczki społecznej i charytatywnej Ireny Sendlerowej  w oparciu o książkę „ Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej” odbyły się pogadanki o historii jej  życia.

Tekst i foto : Irena Zagulak Jankowska