Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

04-11-2020

Zamknięcie rekrutacji do projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza…”

Informujemy, iż w związku z przekroczeniem limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”, z dniem 5 listopada 2020 r. zamknięte zostaje przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantu na wymianę źródeł ciepła w ramach przedmiotowego projektu.

Zakończenie rozpatrywania grantów wynika z § 8 ust. 1 Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w ramach przedmiotowego projektu.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie/ Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie do dnia 4 listopada br. włącznie, a na które nie przyznano grantu w ramach puli 50 zaplanowanych dotacji, zostaną umieszczone na liście rezerwowej grantobiorców.

Więcej informacji o projekcie: https://sianow.pl/pl/page/ograniczenie-emisji-zanieczysze%C5%84-powietrza-wymiana-piec%C3%B3w