Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

25-11-2014

Zapraszamy na I sesję RM w Sianowie

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 listopada 2014 r. została zwołana I sesja Rady Miejskiej w Sianowie. Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Kinie Zorza, Sianów, Plac Pod Lipami 2.

 Porządek obrad:

1. Złożenie   ślubowania przez  Radnych  Rady Miejskiej  oraz Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.

2. Wybór Przewodniczącego  Rady  Miejskiej w Sianowie.

3. Zamknięcie obrad sesji.