Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

05-12-2014

Zapraszamy na II Sesję Rady Miejskiej w Sianowie

Uprzejmie informuję że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, zwołuję w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, II Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się 9 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
  4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
  5. Wystąpienia Obywatelskie.
  6. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.
  8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sianowie,

2)    Stałych Komisji Rady Miejskiej w Sianowie w kadencji 2014 – 2018,

3)    Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sianowie w kadencji 2014 – 2018,

4)    Wyboru członków Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie kadencji 2014 – 2018,

5)    Wyboru członków Komisji Rozwoju i Gospodarki Rady Miejskiej w Sianowie w kadencji 2014 – 2018,

6)    Wyboru członków Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Sianowie kadencji 2014 – 2018,

7)    Wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sianowie kadencji 2014 – 2018,

8)    Wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sianowie w kadencji 2014 – 2018,

9)    wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady,

10) ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza GiM Sianów Macieja Berlickiego.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała