Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
10-11-2017

Zapraszamy na XLVI Sesję RM

Uprzejmie informuję, że na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, XLVI  Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, sesja odbędzie się 13 listopada  2017 r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta   w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.                            
3. Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie połączenia zakładów budżetowych.
4.    Zamknięcie obrad.