Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

02-07-2021

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie „Aktywny E-senior”!

Plakat projektu aktywny Esenior zawiera informacje zamieszczone w tekście artykułu

Sianowskie organizacje pozarządowe od lat podejmują działania związane z wyzwaniami, które niesie postępujący proces starzenia się społeczeństwa i reagują na potrzeby seniorów w naszej gminie. Dzięki staraniom członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej na terenie Gminy Sianów już w najbliższych tygodniach zainaugurowany zostanie projekt „Aktywny E-senior”, który uzyskał dofinansowanie ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Projekt stanowi odpowiedź na niekorzystną sytuację związaną z problemami osób starszych, które dodatkowo spotęgowała epidemia COVID-19 i związana z nią izolacja seniorów, samotność i tęsknota, brak codziennych kontaktów ze spotykanymi ludźmi, a zatem brak bodźców w postaci relacji interpersonalnych, lęk o swoje zdrowie i o najbliższych. Dodatkowo, to co dla osób młodszych nie stanowi problemu, jak kontaktowanie się z rodziną i znajomymi poprzez komunikatory społeczne, videorozmowy, uczestniczenie w wydarzeniach online, korzystanie z możliwości kształcenia się i rozwoju osobistego w formule online, czy nawet zakupy w sieci, dla osób starszych są technologią nieznaną. W czasach, gdy prawie każdy aspekt naszego życia został przeniesiony do sieci, seniorzy zostali sami ze swoimi bolączkami, zamknięci w czterech ścianach, zdani na samego siebie. Znajomość techniki informatycznej jest doskonałą metodą stymulowania aktywności życiowej seniorów, którym często dokucza samotność i nuda.

W ramach projektu opracowano kompletna ofertę dla 30 osób powyżej 60 roku życia z gminy Sianów, stanowiącą wielowymiarowe wsparcie zarówno w sferze edukacyjnej, jak i integracyjnej. Seniorzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dostosowanym do ich potrzeb 36-godzinnym szkoleniu z obsługi komputera i Internetu (9 spotkań), zwieńczonym otrzymaniem indywidualnego certyfikatu. W trakcie szkolenia seniorzy zdobędą umiejętności związane m.in. z bankowością elektroniczną, elektronicznym kontaktem z urzędami, obsługą konta e-pacjent, zakupami online, obsługą komunikatorów. Szkolenia odbywać się będą w miejscowościach na terenie gminy Sianów w zależności od ilości zgłoszeń z konkretnej miejscowości.

Niezwykle istotnym aspektem jest wsparcie seniorów w zakresie bezpieczeństwa w sieci i zapoznanie ich z zasadami, które pomogą zabezpieczyć się przez oszustami, przed utratą danych. W tym celu opracowano plan specjalną kampanię społeczno-edukacyjną dotykającą sfery bezpiecznej aktywności w wirtualnym świecie. Ponadto, w ramach projektu odbędą się działania mające na celu aktywizację i integrację seniorów - wspólny dwudniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Torunia.

Dla zapewnienia seniorom poczucia bezpieczeństwa w trakcie udziału w zadaniu, zaplanowano wdrożenie wszelkich wymogów sanitarnych. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się na przełomie sierpnia i września br. i potrwa do końca 2021 roku.

Zapraszamy chętnych seniorów do kontaktu z koordynatorką projektu pod nr telefonu 697 141 849, e-mail: projekty@sianow.pl
Poniżej do pobrania Formularz zgłoszeniowy

Udział w projekcie stanowić będzie szansę dla seniorów na rozwój osobisty oraz na aktywne włączenie się w życie społeczne i obywatelskie lokalnej społeczności poprzez rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze informatycznym i informacyjnym, a przez to rozbudzenie potrzeb osób starszych na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania uczestników w wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim.

logotypy projektu Aktywny Esenior