Unia Europejska

Odpady komunalne

03-10-2018

Zaproszenie na spotkanie

Zespół Fundacji Nauka dla Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat programu grantowego „Równać Szanse” (komponent regionalny), które odbędzie się 8 października (poniedziałek) o godzinie 17:00 w biurze Fundacji Nauka dla Środowiska (ul. Racławicka 15-17, Koszalin, budynek F, wejście od tyłu budynku, parter). Spotkanie da Państwu możliwości tworzenia wniosku aplikacyjnego, zrozumienia zasad konkursu oraz samego Programu Równać Szanse.

W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. 

Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 roku godz. 12:00.

O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki
- miejskie i gminne domy kultury
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów)
- Ochotnicze Straże Pożarne
- nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Realizacja projektów pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.
Celem Programu Równać Szanse jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za przesłanie potwierdzenia swojej obecności na spotkaniu drogą elektroniczną na adres: arkadiusz.borysiewicz@ndsfund.org do dnia 5.10.2018 lub telefonicznie 94 3478205.

Gorąco zapraszamy,

Zespół Fundacji Nauka dla Środowiska