Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

21-07-2014

Zarząd DLGR w Sianowie

18 lipca br. w Sianowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie zarządu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, dzięki czemu jej członkowie m.in. mogli zapoznać się z inwestycjami finansowanymi ze środków Programu Operacyjnego Ryby, zrealizowanymi w Sianowie w ostatnich 2 latach. Stowarzyszenie Darłowska Lokalna Grupa Rybacka powstało w celu wspomagania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, w tym Miasta Darłowo, Gminy: Sianów, Darłowo, Malechowo, Polanów i Sławno. Dzięki swojej działalności  samorządy oraz przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe z danego terenu zrealizowali kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBY.  W Gminie Sianów były to m.in. projekty tj.

  1. Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego w Sianowie – dofinansowanie:  608 000 zł
  2. Modernizacja centrum Miasta Sianów – I etap -  dofinansowanie 710 000 zł
  3. Rekreacyjny Sianów – zagospodarowanie terenu przy Orliku 2012 w Sianowie oraz przy ul. Dębowej w Sianowie – dofinansowanie 545 000 zł

W bieżącym roku zrealizowane zostaną projekty tj:

  1. Modernizacja centrum Miasta Sianów – II etap -  dofinansowanie 282 500 zł
  2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Skwierzynka  - dofinansowanie 161 000 zł
  3. Budowa chodnika w Siecieminie 150 000 zł

Podczas spotkania przedstawiciele zarządu pojawili się m.in. na sianowskim „Łemblej”, a także w nowej siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów oraz w wyremontowanym kinie Zorza. Posiedzenie zakończyło się wspólnymi ustaleniami na temat rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.