Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

09-01-2023

ZMIANA KWOTY ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

ZMIANA KWOTY ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022r. (M.P. z 07.11.2022r. poz. 1070) nastąpiła zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.
Od 01.01.2023r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2.458,00 zł.

Zmiana decyzji  w części dotyczącej wysokości świadczenia dla osób, które mają przyznane świadczenie pielęgnacyjne nastąpi z urzędu i nie wymaga składania w tej sprawie dodatkowych wniosków.

Tekst: zespół MGOPS