Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

23-07-2020

Zmiany w Dziennym Domu Seniora

Dzięki realizacji projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” najmniej samodzielni domownicy  Dziennego Domu Senior + mogą już korzystać z terenu ogrodu przyległego do siedziby tych placówek. Sąsiedztwo dwóch placówek wsparcia dziennego, to także szansa na większą integrację i działania międzypokoleniowe. Tym razem ułatwienie dotyczy przede wszystkim bezpiecznego poruszania się w terenie osób na wózkach inwalidzkich oraz osób wspomaganych kulami i chodzikami. Prosta bezpieczna ścieżka wkrótce zostanie dodatkowo zaasekurowana jednostronną poręczą podtrzymującą osoby, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się. Więcej  informacji o realizowanych projektach na stronie: www.mgops.sianow.pl

 

Tekst: Robert Suszczak - kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej

Foto: Renata Grosiak -  animator środowiskowy