Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

19-01-2022

Znamy już wyniki konsultacji

Dnia 15 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę Nr XLIII/302/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Sianów w przedmiocie zmiany granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów.

W związku z powyższym w dniach od 10 do 17 stycznia 2022 r. przeprowadzone zostały, wśród mieszkańców Gminy Sianów, konsultacje społeczne w formie papierowej ankiety konsultacyjnej.

Po przeliczeniu złożonych ankiet Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji stwierdza co następuje:

1) liczba oddanych ankiet 1769,

2) liczba prawidłowo wypełnionych ankiet 1746,

3) liczba nieważnych ankiet 23.

Na pytanie zawarte w ankiecie o treści: Czy jest Pani/Pan za zmianą granic pomiędzy Gminą Sianów i Gminą Mielno, polegającej na wyłączeniu z Gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy i włączeniu go do Gminy Sianów?

mieszkańcy Gminy Sianów oddali:

1696 głosów TAK

20 głosów NIE

30 głosów wstrzymujących się od głosu

Wszystkim Mieszkańcom dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Każdy Państwa głos jest dla nas bardzo cenny.