Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

28-01-2015

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy rolnik, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego  należy:

1. W terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.. złożyć wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Sianów  wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia  2015 r.,

2. W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 1 września 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Sianów wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

3. Miejsce składania wniosku : Urząd Gminy i Miasta w Sianowie – Budynek B pok. nr 1, Stanowisko ds. rolnictwa   w godzinach otwarcia Urzędu.

4. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie lub na stronie internetowej.

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

W 2015 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości

0,95 zł na 1 litr oleju

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie