Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na stanowisko TERAPEUTA

Kategoria: 
Imię: 
Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA”
Nazwisko: 
Sianów

Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie ogłasza nabór na stanowisko TERAPEUTA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Terapeutą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce,

 2. co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

 1. przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
  a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
  c) prowadzenia treningu zachowań społecznych,

 2. szkolenie: Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób
  z problemami w komunikacji werbalnej

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 5. odporność na stres.


Więcej czytaj na stronie Biuletynu Informacji Publicznego ŚDS TUTAJData wazności: 
08-04-2022 do 08-05-2022