Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego

Kategoria: 
Imię: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwisko: 
Sianów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wychowawcą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe:

na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej
3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Wychowawcą może być osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny...


Ciąg dalszy ogłoszenia czytaj na Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS Sianów TUTAJ


Data wazności: 
04-08-2021 do 19-08-2021