Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego

Kategoria: 
Imię: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwisko: 
Sianów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC KANDYDATA:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wychowawcą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji  lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej
3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną...

Więcej czytaj na biuletynie informacji publicznej MGOPS Sianów TUTAJ

Data wazności: 
09-12-2021 do 20-12-2021