Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora

Kategoria: 
Imię: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwisko: 
Sianów

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora koordynującego działania Gminy Sianów w ramach projektu pn. „Dzieciak„ współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wymiarze 1 etatu, zatrudnienie od miesiąca: czerwiec 2022, na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • kandydat nie może być karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku,
  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Więcej czytaj na Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS TUTAJ
Data wazności: 
17-05-2022 do 31-05-2022