Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

Kategoria: 
Imię: 
Katarzyna
Nazwisko: 
Skolarus

Gminny Zakład Komunalny  w Sianowie ul. Słowackiego 5c  tel. 500 267 554 ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko:

Wymagania niezbędne:
-    wykształcenie co najmniej zawodowe  - ogólnobudowlane
-    doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata

Wymagania uzupełniające:
-    doświadczenie w wykonywaniu prac tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, hydraulicznych, elektrycznych.
-    dyspozycyjność,
-    miejsce zamieszkania: preferowany teren Miasta i Gminy Sianów,
-    prawo jazdy kat. B,
-    stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości pow. 3 m.


Zatrudnienie na umowę o pracę.
Miejsce wykonywanie pracy: Miasto i Gmina Sianów.
Czas pracy : 8 godz./dziennie  i 40 godz. /tydzień w godz. od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. Praca po godzinach w razie konieczności usunięcia awarii, ochrony mienia lub środowiska lub szczególnych potrzeb pracodawcy.
Ogólny zakres wykonywanych robót: prace budowlano- remontowe w budynkach komunalnych  i obiektach administrowanych przez zakład i inne wynikające ze statutu GZK.
Informacje dodatkowe: Wynagrodzenie wg regulaminu wynagradzania dla pracowników GZK w Sianowie

Oferty wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły i uprawnień oraz świadectwa pracy , dokumentujące 3 letni okres zatrudnienia należy składać w biurze podawczym GZK  w Sianowie ul. Armii Polskiej 19  do dnia  24 maja 2021r.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:
 „Zgodnie z RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie dla procesu rekrutacji w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie  oraz oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną ich dotyczącą dostępną w BIP GZK  w Sianowie.”


Dyrektor mgr Katarzyna Skolarus

Data wazności: 
17-05-2021 do 24-06-2021