Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Adresy mailowe urzędu, jednostek i szkół

KLIENT WEB  - POCZTA.SIANOW.PL

Adresy mailowe urzędu znajdują się w jego strukturze organizacyjnej - tutaj

Adresy mailowe jednostek organizacyjnych urzędu oraz szkoły i przedszkole

1. Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie:

zbabk@sianow.pl -  Zakład Budżetowy Adminostracji Budynków Komunalnych

abudzynska@sianow.pl -  Księgowa ZBABK Sianów

2. Centrum Kultury w Sianowie

ck@cksianow.pl - Centrum Kultury w Sianowie

biblioteka@sianow.pl - Biblioteka Publiczna w Sianowie

3. Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie

oswiata@sianow.pl - Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty

kdrozdowicz@sianow.pl - Księgowość Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty

wklonowska@sianow.pl - Płace Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

mgops@sianow.pl - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

niepelnosprawni@sianow.pl - Punkt Informacyjny dla Niepełnosprawnych

sds@sianow.pl -  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie

5. Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie

gwik@sianow.pl - Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie

6. Szkoły i przedzkole:

gimnazjum@sianow.pl - Gimnazjum Gminne w Sianowie

k.sosnowski@sianow.pl - Gimnazjum Gminne w Sianowie - dyrektor

sp1@sianow.pl - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sianowie

sp2@sianow.pl -  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie

ukssp2@sianow.pl - UKS "Victoria" SP2

spdabrowa@sianow.pl -  Zespół Szkół w Dąbrowie

spiwiecino@sianow.pl -  Szkoła Podstawowa w Iwięcinie

spsucha@sianow.pl - Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej

spszczeglino@sianow.pl - Szkoła Podstawowa w Szczeglino

przedszkole.sianow@wp.pl Przedszkole Gminne w Sianowie