Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

AKTUALNY PLAN PRZEBIEGU OBWODNICY KOSZALINA I SIANOWA

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi zmiany przebiegu trasy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi krajowej Nr 6, Urząd Gminy i Miasta  w Sianowie publikuje  aktualny plan przebiegu trasy obwodnicy. Z uzyskanych od Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informacji wynika, że nie ma zmian w zakresie zabudowań wcześniej przeznaczonych do rozbiórki, za wyjątkiem zabudowań nowopowstałych na przełomie lat 2014-2015.

Korekty rozwiązań projektowych wprowadzone do wcześniejszego opracowania wynikają z optymalizacji rozwiązań oraz konieczności zachowania warunków widoczności na zatrzymanie.

W załączeniu plan sytuacyjny przebiegu obwodnicy - http://www.sianow.beep.pl/urzad/images/stories/budownictwo/obwodnica/

 Tekst: Wioleta Bogdan

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - pdf