Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów - Maciej Berlicki


Godziny przyjęć Interesantów - w każdy czwartek godz.13.00-16.00
III Kadencja
21 października 2018 r. wybrany został Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 4363 głosów,  co stanowi 80,31 % głosów przy  frekwencji wyborczej 54,76%) . Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego. Na uroczystej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2018 r. roku złożył uroczyste ślubowanie.

II Kadencja
16 listopada 2014 r. wybrany został Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 4297głosów,  co stanowi 73,6 % głosów przy  frekwencji wyborczej 55%. Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego. Na uroczystej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2014 r. roku złożył uroczyste ślubowanie.

I Kadencja
21 listopada 2010 r. Maciej Berlicki wybrany został Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów w I turze w wyborach bezpośrednich (otrzymał 3 615 głosów, frekwencja wyborcza 52,94 %). Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Berlickiego. Na uroczystej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2010 roku złożył uroczyste ślubowanie.


Maciej Berlicki o sobie
Pochodzę stąd – w Sianowie przy Koszalińskiej 16 przeżyłem lata dzieciństwa i część młodości. To lata beztroski, lata które na zawsze pozostają w sercu każdego z nas. Tu wielokrotnie wracałem też jako piłkarz. Prywatnie mam żonę Małgorzatę oraz córki - Kamilę i Marysię. Jestem też pogodnym, optymistycznie nastawionym do otoczenia młodym człowiekiem, o czym wie pewnie wielu z Państwa. Wykształcenie zdobyłem w Poznaniu, jestem politologiem po studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.  Już w czasie pracy zawodowej ukończyłem Studium Prawa Europejskiego i piętnastodniowe szkolenie dla Doradców Etycznych realizowane przez MSWiA.
Moja kariera zawodowa od początku związana jest z administracją samorządową. Ponad sześć lat w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, prawie dwa lata jako sekretarz gminy w Malechowie i ostatnie cztery lata jako zastępca burmistrza w GiM Sianów. Tu odpowiadałem m.in. za inwestycje, remonty, pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozwój, rolnictwo, ochronę środowiska, zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę nieruchomościami. To wszystko sprawia, że wiem jak kontynuować zapoczątkowane po wyborach z 2006 roku pozytywne zmiany, wiem jak realizować ambitne zamierzenia opisane w moim programie, wiem jak nie zgasić pobudzonej w ostatnich czterech latach nadziei i aktywności mieszkańców Gminy i Miasta. Wiem również jak nie zawieść oczekiwań wobec tak ważnej funkcji. Po prostu mam plan dalszego zrównoważonego  rozwoju Sianowa i wszystkich 24 sołectw.
Data Urodzenia: 20 luty 1972.
Miejsce urodzenia: Koszalin,
Wykształcenie: wyższe magisterskie,
Rodzina: żona Małgorzata - nauczyciel katechezy, trzy córki: Marta, Kamila i Marysia.
Przynależność partyjna: bezpartyjny.
Zainteresowania: sport, polityka.
Przebieg pracy zawodowej: Urząd Miejski w Koszalinie - lata 1998 - 2005, Urząd Gminy w Malechowie - lata 2005 - 2006 - sekretarz gminy. W latach 2006 - 2010 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.

E-mail: burmistrz@sianow.pl lub mberlicki@sianow.pl