Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Dużury przewodniczącego RM

W sprawie skarg i wniosków Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała przyjmuje w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 16.00 do17.00 w Biurze Rady Miejskiej, p. 4, telefon 692 485 231  e-mail:  biurorady @sianow.pl.

W poniedziałki, środy i czwartki Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała przyjmuje w godzinach od 17.00 do 19.00 w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrodnik” w Sianowie ulica Spokojna 9A.