Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Kontakt do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych- Teresy Soróbki 94 346 95 14, E-mail: sekretarz@sianow.plWładze lokalne dostrzegając rosnący problem niepełnosprawności w Gminie Sianów od wielu lat systematycznie zwiększają swoją pomoc. Oprócz ustawowych obowiązków tj. pomoc społeczna czy dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , Sianów z roku na rok powiększa wachlarz usług skierowany do osób niepełnosprawnych. Podejmowane przez Gminę Sianów działania często jednak były niespójne i nieskoordynowane. Sytuacja ta uległa zmianie w 2008 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 144/07 powołany został Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada Miejska w Sianowie uchwałą nr XVIII/99/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła „Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, który jest systematycznie wdrażany w życie.

Głównym założeniem Programu jest stworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osoby niepełnosprawnej społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Dokument swoim zasięgiem obejmuje aż osiem działań, które są ze sobą połączone i systematycznie wdrażane od początku 2008 r. Należą do nich:

1)    Utworzenie Gminnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

2)    Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.

3)    Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się.

4)    Zwiększenie dostępu do edukacji.

5)    Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

6)    Rozszerzenie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych.

7)    Integracja osób niepełnosprawnych.

8)    Upowszechnianie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.