Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 27 października 2017r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Sianowie, której  jednym z głównych punktów obrad była informacja Burmistrza na temat realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2016/2017. Zgodnie z art 11 ust. 7 ustawy Prawo Oswiatowe Burmistrz jako organ prowadzący w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu czyli Radzie Miejskiej, informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. W imieniu burmistrza Dyrektor Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty Ireneusz Megiel przedstawił Radzie Miejskiej prezentację o organizacji placówek oświatowych w gminie Sianów, realizację zadań ustawowych oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Dyrektorzy poszczególnych placówek przedstawili sukcesy uczniów oraz osiągnięcia szkół i przedszkoli. 
I.Megiel

Zobacz prezentacje w formacie pdf: gmina, GG, PG, SP1, SP2, ZS w Dąbrowie, SP w Szczeglinie, ZPO w Iwięcinie.