Unia Europejska

Kadra

Kierownik Dziennego Domu Senior + w Sianowie

Milena Szczepańska-Zakrzewska

tel. (094) 7203670, (094) 3469526

poczta: domseniora@sianow.pl

Główna Księgowa

Monika Jabłońska

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Izabela Skupińska

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Magdalena Rzeszutek

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Anna Różańska

Fizjoterapeuta

mgr Monika Giec

Instruktor Terapii

mgr Anna Rutkowska

Ratownik Medyczny

Sebastian Kulesza