Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Komisje RM

SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE KADENCJI 2014 – 2018

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie:  Janusz Machała

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie:
1)    Magdalena Grzywacz,
2)    Grzegorz Kowalczyk

Komisja Ochrony Środowiska:
1)    Andrzej Danielewicz Przewodniczący Komisji  
2)    Tomasz Przygudzki
3)    Piotr Kłobuch
4)    Maciej Lewandowski
5)    Grzegorz Grygiel

Komisja Rewizyjna:
1)    Grzegorz Grygiel – Przewodniczący
2)    Kazimierz Salik
3)    Sylwester Pietrzycki

Komisja Rolna:
1)     Halina Gnacińska - Przewodnicząca
2)    Grzegorz Kowalczyk
3)    Wiesław Raczyński
4)    Sylwester Pietrzycki
5)    Ryszard Socha

Komisja Rozwoju i Gospodarki:
1)    Maciej Lewandowski - Przewodniczący
2)    Paweł Horajski
3)    Magdalena Grzywacz
4)    Andrzej Danielewicz
5)    Grzegorz Kowalczyk

Komisja Społeczno-Oświatowa:
1)    Wiesław Raczyński - Przewodniczący
2)    Grzegorz Grygiel
3)    Tomasz Przygudzki
4)    Sylwestr Pietrzycki
5)    Maciej Lewandowski

Komisja Budżetowa:
1)    Tomasz Przygudzki - Przewodniczący
2)    Magdalena Grzywacz
3)    Paweł Horajski
4)    Irena Banaśkiewicz
5)    Grzegorz Grygiel
6)    Wiesław Raczyński
7)    Maciej Lewandowski
8)    Halina Gnacińska
9)    Andrzej Danielewicz