Unia Europejska

Odpady komunalne

Biuletyn Informacji Publicznej

O nas

Dzienny Dom Senior+ w Sianowie to trzeci w regionie i ósmy w województwie zachodniopomorskim Dziennym Domem Senior+. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.
Od 16 stycznia podopieczni mogą przebywać w domu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
Na seniorów czekają opiekunowie, starający się zapewnić nie tylko niezbędne wsparcie, ale również zagospodarować czas uczestnikom zajęć w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób. Ponadto, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przestronnych pomieszczeniach, prowadzone będą spotkania aktywizujące społecznie, towarzyskie, międzypokoleniowe, edukacyjne wykłady, zajęcia manualne, kulinarne i plastyczne. Na seniorów czeka między innymi sala komputerowa, sala telewizyjna, sala do ćwiczeń i rehabilitacji, nie zabraknie opieki medycznej i pomocy psychologa. Dla seniorów przebywających w domu zapewniony będzie ciepły posiłek.
Wciąż jeszcze można się zapisać. Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Opłata miesięczna wynosi 190zł.
Przyjęcie do Dziennego Domu odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Sianów, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie www.sianow.pl. Za nabór uczestników odpowiedzialny jest specjalnie powołany Zespół Rekrutacyjny. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w Referacie Rozwoju Urzędu pok. nr 13 lub w MGOPS w Sianowie.
Zapraszamy seniorów!

zdj. Waldemar Kosowski

 Odpady Komunalne