Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

POPC 1.1 2014-2020 (Działanie 1.1)

Projekt pn. „Zdalna szkoła”, realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielono projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy (laptopy, tablety) oraz dostęp do Internetu, które będą mogły go użyczyć uczniom w trakcie nauki zdalnej.

W ramach realizacji projektu zakupiono 29 laptopów oraz 12 routerów z dostępem do Internetu na 6 miesięcy.

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 70 000,80 zł

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

W ramach projektu sprzęt został przekazany do szkół, które wypożyczyły go uczniom na okres nauki zdalnej

Szkołom przekazano:

SP1 w Sianowie - 6 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP2 w Sianowie - 6 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Dąbrowa - 5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Sucha Koszalińska -5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Iwięcino - 5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Szczeglino - 2 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu.