Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Sprzedaż nieruchomości

Sianów, dnia 24.10.2022 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Sianów

 II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miasta Sianów

 III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Sianów

 IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na miasta Sianów

 V ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na miasta Sianów

Szczegóły zobacz TUTAJ

 1. Przetargi odbędą się w dniu 02 grudnia 2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 3  – oficyna.
 2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 28 listopada 2022 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
 3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
 4. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
 5. Przeprowadzone w dniu 14.10.2022 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.


 

Sianów, dnia 24.10.2022 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:

III ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie gminy Sianów

Szczegóły zobacz TUTAJ

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 02 grudnia 2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  pok. nr 3 – oficyna.
 2. Wadium należy wpłacić gotówką do dnia 28 listopada 2022 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
 3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania  przetargów oraz   rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
 4. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
 5. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 21/1 i nr 142.
 6. Przeprowadzony w dniu 14.10.2022 r. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Sianów, dnia 05.10.2022 r.

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie miasta Sianów

Szczegóły zobacz TUTAJ

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  pok. nr 3 – oficyna.
 2. Wadium należy wpłacić do dnia 30 października 2022 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie.Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
 3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn zm.)
 4. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
 5. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 538 i nr 614/2.


ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).