Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Sprzedaż nieruchomości


Sianów, dnia 16.03.2021 r.

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  SIANÓW  OGŁASZA :

I ustny przetarg nieograniczony

II ustny przetarg nieograniczony

III ustny przetarg nieograniczony

IV ustny przetarg nieograniczony

----------> Informacje o przetargach czytaj TUTAJ (plik pdf)  <-----------


  1. Przetargi odbędą się w dniu 23 kwietnia 2021 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów, ul. Armii Polskiej 30 – sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pok. nr 3 – budynek główny.
  2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 19 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie.Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu.
  3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /.
  4. Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
  5. Przeprowadzone w dniu 19.02.2021 r. przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).