Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Straż Miejska w Sianowie

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  STRAŻY MIEJSKIEJ W SIANOWIE

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  STRAŻY MIEJSKIEJ W SIANOWIE-MONITORING MIEJSKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  DODO STRAŻY MIEJSKIEJ W SIANOWIE

Straż Miejska w Sianowie utworzona została w dniu 28 lutego 2006 roku na podstawie  uchwały  nr XLII/243/06 Rady Miejskiej w Sianowie,  jako samorządowa, umundurowana formacja  powołana do ochrony porządku publicznego. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz  zapisów zawartych w innych ustawach i aktach prawa miejscowego.  
Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli , pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
- zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub podobnych zdarzeń, albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami oraz ustalanie świadków tych zdarzeń;
-  współdziałanie z organizatorami  i innymi służbami  w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń  oraz imprez publicznych;
- inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz  przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym.
W związku z realizowanymi zadaniami Straży Miejskiej przysługuje m.in. prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu  środków technicznych  obrazu zdarzeń w celu:
- utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
- przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

Skład osobowy Straży Miejskiej:

- komendant – Zbigniew  Stopa

- starszy inspektor – Beata Bielska
- młodszy inspektor – Mieczysław Kapciak
- specjalista - Piotr Wierbiel

Siedziba Straży Miejskiej i przyjmowanie zgłoszeń.
Straż Miejska w Sianowie ma siedzibę w przy ul. Łużyckiej nr 27 A, na parterze budynku Posterunku Policji. Czas pracy Straży Miejskiej wynika z  bieżąco prowadzonej analizy zagrożeń. Zgłoszenia od interesantów przyjmowane są  w dni powszednie w godz. 07:00 – 15:00 w siedzibie SM i  pod nr telefonu 94 – 3171-587 e-mail:  sm@sianow.pl, a w nagłych przypadkach także  pod nr tel. 0664 432 448 w godz. od 15:00 do 07:00.

Strażnicy Straży Miejskiej  w Sianowie, podobnie jak dzielnicowi z Posterunku Policji mają określone rejony tzw. szczególnej odpowiedzialności służbowej.

Starszy inspektor – Beata Bielska (94 3171 587, kom. 664 432 448)
1. Wykaz ulic podległych:

- Bukowa,
- Brzozowa,
- Dębowa,
- Dworcowa,
- Jarzębinowa,
- Kwiatowa,
- Klonowa,
- Lipowa,
- Ogrodowa,
- Podgórna,
- Rzemieślnicza,
- Spokojna,
- Słoneczna,
- Topolowa.

Wykaz miejscowości:
- Bielkowo,
- Dąbrowa,
- Gracz,
- Grabówko,
- Iwięcino,
- Karnieszewice,
- Kleszcze
- Kołzin,
- Płonka,
- Osieki,
- Rzepkowo,
- Sucha Koszalińska,
- Trawica,
- Wierciszewo.Młodszy inspektor  Mieczysław Kapciak (94 3171 587)
1. Wykaz ulic podległych:

- Armii  Polskiej,
- B. Chrobrego,
- Działkowa,
- Kopernika,
- Kościelna,
- Koszalińska,
- Leszczynowa,
- Lutyków,
- Mickiewicza,
- Morska,
- Parkowa,
- Piastów,
- Pl. Pod Lipami,
- Spółdzielcza,
- Strzelecka.

Wykaz miejscowości:
- Gorzebądz,
- Kędzierzyn,
- Kłos,
- Maszkowo,
- Mokre,
- Szczeglino,
- Szczeglino Nowe,
- Skwierzynka,
- Węgorzewo Koszalińskie,
- Wonieść.

Specjalista Piotr Wierbiel (94 3171 587)
1. Wykaz ulic podległych:

- Łubuszan,
- Miła
- Polna
- Przyjaciół,
- Sienna,
- Słowackiego,
- Tylna,
- Węgorzewska,
- Zgody.

Wykaz miejscowości:
- Borowiec,
- Kościerza,
- Krzykacz,
- Przytok,
- Ratajki,
- Sieciemin,
- Siecieminek,
- Sierakowo Sławieńskie,
- Skibienko,
- Skibno,
- Sowno,
- Sowieński Młyn,
- Suszka.