Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Straż Miejska w Sianowie

Straż Miejska w Sianowie utworzona została w dniu 28 lutego 2006 roku na podstawie  uchwały  nr XLII/243/06 Rady Miejskiej w Sianowie,  jako samorządowa, umundurowana formacja  powołana do ochrony porządku publicznego. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz  zapisów zawartych w innych ustawach i aktach prawa miejscowego.  
Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli , pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
- zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub podobnych zdarzeń, albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami oraz ustalanie świadków tych zdarzeń;
-  współdziałanie z organizatorami  i innymi służbami  w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń  oraz imprez publicznych;
- inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz  przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym.
W związku z realizowanymi zadaniami Straży Miejskiej przysługuje m.in. prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu  środków technicznych  obrazu zdarzeń w celu:
- utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
- przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
- ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Skład osobowy Straży Miejskiej:

- komendant – Zbigniew  Stopa

- młodszy inspektor – Beata Bodys
- starszy specjalista – Mieczysław Kapciak
- młodszy specjalista – Dariusz Kopczewski
- młodszy specjalista - Piotr Wierbiel

Siedziba Straży Miejskiej i przyjmowanie zgłoszeń.
Straż Miejska w Sianowie ma siedzibę w przy ul. Łużyckiej nr 27 A, na parterze budynku Posterunku Policji. Czas pracy Straży Miejskiej wynika z  bieżąco prowadzonej analizy zagrożeń. Zgłoszenia od interesantów przyjmowane są  w dni powszednie w godz. 07:00 – 15:00 w siedzibie SM i  pod nr telefonu 94 – 3171-587 e-mail:  sm@sianow.pl, a w nagłych przypadkach także  pod nr tel. 0664 432 448 oraz  0664 432 449 w godz. od 15:00 do 07:00.

Strażnicy Straży Miejskiej  w Sianowie, podobnie jak dzielnicowi z Posterunku Policji mają określone rejony tzw. szczególnej odpowiedzialności służbowej.

Młodszy inspektor – Beata Bielska (94 3171 587, kom. 664 432 448)
1. Wykaz ulic podległych:
•    Bukowa,
•    Kwiatowa,
•    Brzozowa,
•    Topolowa,
•    Lipowa,
•    Słoneczna,
•    Klonowa,
•    Jarzębinowa,
•    Spokojna,
•    Rzemieślnicza,
•    Podgórna.
2. Wykaz miejscowości podległych:
•    Rzepkowo,
•    Iwęcino,
•    Bielkowo,
•    Wierciszewo,
•    Karnieszewice,
•    Trawica,
•    Płonka,
•    Gracz,
•    Grabówko.
•    Kołzin,
•    Dąbrowa,

Młodszy specjalista Dariusz Kopczewski (94 317 15 87)
1. Wykaz ulic podległych:
•    Strzelecka,
•    Spółdzielcza,
•    Piastów,
•    Chrobrego,
•    Parkowa,
•    Mickiewicza,
•    Kopernika,
•    Lutyków,
•    Węgorzewska,
•    Leszczynowa,
•    Słowackiego.
2. Wykaz miejscowości podległych:
•    Kościerza,
•    Krzykacz,
•    Maszkowo,
•    Mokre,
•    Szczeglino,
•    Szczeglino Nowe,
•    Sieciemin,
•    Siecieminek,
•    Wonieść,
•    Węgorzewo,

Starszy specjalista  Mieczysław Kapciak (94 3171 587)
1. Wykaz ulic podległych:
•    Armii Polskiej,
•    Działkowa,
•    Łużycka,
•    Koszalińska,
•    Kościelna,
•    Morska,
•    Plac pod Lipami,
2. Wykaz miejscowości podległych:
•    Gorzebądz,
•    Kędzierzyn,
•    Kleszcze,
•    Kłos,
•    Osieki,
•    Skwierzynka,
•    Sucha Koszalińska,

Młodszy specjalista Piotr Wierbiel (94 3171 587)
1. Wykaz ulic podległych:
•    Dworcowa,
•    Dębowa,
•    Łubuszan
•    Ogrodowa
•    Polna
•    Sienna
•    Tylna
2. Wykaz miejscowości podległych:
•    Borowiec
•    Przytok
•    Ratajki
•    Skibienko,
•    Skibno,
•    Sierakowo Sławieńskie
•    Sowno
•    Sowieński Młyn
•    Suszka